Nieuws | Solar Highways A50

Heijmans gaat een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen realiseren: Solar Highways. Ter hoogte van de A50 bij Uden worden over een lengte van 400 meter geluidsschermen geplaatst.

Heijmans voert project Solar Highways uit

Heijmans gaat een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen realiseren: Solar Highways. Ter hoogte van de A50 bij Uden worden over een lengte van 400 meter geluidsschermen geplaatst die ook zonne-energie opwekken. In totaal plaatst Heijmans 68 geluidsschermen die genoeg energie opwekken om 40 tot 60 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Daarmee is Solar Highways het grootste project in Europa waar met geïntegreerde zonne-geluidsschermen energie wordt opgewekt.

Met het project willen Rijkswaterstaat, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC) de technische en economische haalbaarheid onderzoeken om zonnecellen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen. Aangezien de geluidsschermen langs de A50 aangepast moeten worden en een goede zonpositie (oost-west) hebben voor de toepassing van bifaciale (tweezijdige) zonnecellen, is deze locatie beschikbaar gesteld voor het project Solar Highways.

Vervolgstappen
Heijmans zal over een totale lengte van 2 kilometer geluidsschermen plaatsen, waarvan 400 meter bestaat uit de energieopwekkende schermen. Het geluidsscherm wordt 5 meter hoog, waarvan de bovenste 4 meter aan weerszijden zonnecellen bevatten. Doordat de zonnecellen geïntegreerd zijn in de glazen geluidsschermen zijn ze vandalismebestendig.

Planning
Begin 2018 starten de werkzaamheden bij de A50, waarna de energieopwekkende geluidsschermen aan het einde van het jaar op het elektriciteitsnetwerk aangesloten zijn. Vanaf dan worden de schermen 18 maanden lang onderzocht en gemonitord. De uitkomsten daarvan worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te maken bij het realiseren van soortgelijke initiatieven. Bij het project werkt Heijmans samen met Scheuten, Van Campen Bayards en Libra Energy.

Tweede project
Vorig jaar rondde Heijmans met Technische Universiteit Eindhoven, Van Campen Bayards, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN een veldonderzoek af naar de mogelijkheden om energie op te wekken met geluidsschermen. Bij het SONOB (solar noise barriers) project in ’s-Hertogenbosch werden verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. Dat onderzoek toonde al aan dat het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen kansrijk is en op grote schaal kan worden toegepast.

Van Campen Bayards assembleert het modulaire geluidsschermelement/module (plug-and-play element) waar o.a. het solarpaneel alsmede de ondersteunende elektronica inzit en ontwerpt en produceert de onderdelen daarvoor.