Kwaliteiten


Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2701: 15-04-2016 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.: aluminium gevelelementen voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies.

Download PDF

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2701: 15-04-2016 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.: aluminium gevelelementen voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies.

Download PDF

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2701: 15-04-2016 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.: aluminium gevelelementen voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies.

Download PDF

Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen – GCW-2012
Zie de informatie over de richtlijnen op de website van Crow.


Crow Website

CE-markering volgens NBN EN 14388-norm voor geluidsschermen. Deze norm is verplicht gesteld door de Europese Unie (conformiteits attest niveau 3); overeenkomstig GCW 2012 normering.

Download PDF